Estructura organitzativa

Esta basada amb un model funcional adaptable i flexible, adequat als serveis, dinàmica del mercat i necessitats del client.